ميزبانی سرور CoLocation

میزبانی سرور، کولوکیشن(Co-Location Colocation) یا اشتراک فضا يکی خدمات مرکز داده ایران گستر ميباشد که با استفاده از اين سرويس ميتوانيد سروری که توسط شما تهيه و پيکر بندی شده است را در مرکز داده قرار دهيد و از خدمات آن استفاده نماييد در اين سرويس شما سرور خود را که بايستی در کيس های قابل جايگذاری در رک (Rack Mount) تهيه نموده ايد، برای ما ارسال نموده و ما آن را در مرکز داده نگهداری مينماييم. در صورتی که سرور شما ايستاده (تاور) باشد نيز امکان ميزبانی آن برای ما وجود دارد که قيمت ميزبانی آنها را در انتهای صفحه ميتوانيد مشاهده نماييد. با توجه به اتصال مرکز داده ایران گستر از طريق فيبر نوری به اينترانت ملی کشور و نيز اتصال همزمان به شبکه جهانی اينترنت، سرويسهای ميزبانی ارايه شده، به درخواست شما ميتواند در هريک از اين دو شبکه قرار گيرد. با استفاده از سرويسهای ميزبانی سرور (Colocation) علاوه بر اطمينان از پايداری بالای سرويسها، کيفيت دسترسی شما به سرور نيز به طرز محسوسی نسبت به سرويسهای مشابه خارجی بهبود خواهد يافت.

ميزبانی سرور CoLocation

نام سرویس ACL-1 ACL-2 ACL-3 ACL-4 ACL-5
فضا 1 الی 3 يونيت 4 الی 6 يونيت 10 يونيت (1/4 رک) 21 يونيت (1/2 رک) 42 يونيت (رک کامل)
ترافيک ماهيانه 500GB700GB900GB1200GB1500GB
قيمت ماهيانه(هزار تومان) 350700210040007500
سبد خرید#####

تعرفه میزبانی سرورهای ايستاده (تاور)

نام سرویس ACL-T1
فضا
1 سرور ايستاده
حداکثر ارتفاع: 45 سانت
حداکثر عمق: 50 سانت
ترافيک ماهيانه 500GB
قيمت ماهيانه(هزار تومان) 250
سبد خرید#

آنتی ویروس:

در صورت درخواست، آنتی ويروس ESET با لايسنس اصلی بر روی سرور های ويندوز با هزينه ماهيانه 6هزار تومان نصب ميگردد.

در صورت تمايل، ميتوانيد با قرار دادن سرور خود در مرکز داده ما، از سرويس ميزبانی سرور يا کولوکيشن ايران (colocation) استفاده نماييد.

ديتاسنتر آتنها هاست، با قرار گيری در داخل کشور و داخل شهر تهران، گزينه مناسبی برای انتخاب به عنوان ميزبان کولوکيشن ايران يا سروژس دهنده ديتاسنتر ايران برای شما ميباشد.