مبتکران جوان

پس از کسب سالها تجربه در زمینه های فنی مهندسی(مکانیک،تاسیسات،ITو….) و آشنایی با محیط های تخصصی و مشکل عدم دسترسی سریع،به موقع،با کیفیت و با هزینه مناسب

به متخصصان هر رشته،تیم تحقیقاتی گروه فنی مهندسی مبتکران جوان(MJ) را بر آن داشت تا با ایجاد این فضا،دسترسی آسان،سریع و قابل اعتماد به منابع سرشار انسانی و با

استعداد در کشور را برای انواع کارفرمایان تسهیل کرده و  همچنین محیطی با تنوع کاری بسیار بالا را در اختیار متخصصان در هر زمینه تخصصی قرار داده،تا به راحتی توانایی خود را

در هر مکان و زمان از تخصص خود درآمد کسب نمایند.